Czadek Miroslav

Preferred Areas Kariérový koučink Management a specialisté Top Executive
Regions Online Hlavní město Praha Středočeský kraj
Coaching Languages Czech / Čeština English (US) Slovak / Slovenský jazyk
Hours Of Practice 134 hours
ICF Education 213 hours
Other Education 327 hours

Short Personal Description

Chcete...

 • ... lepší vztahy v týmu, se zákazníky, v rodině, nebo s lidmi v okolí?
 • ... lepší komunikaci s ostatními?
 • ... získání lepších empatických dovedností?
 • ... jednat s větší integritou?
 • ... míít respekt vůči ostatním?
 • ... lepší profesní vyhlídky?
 • ... řízení změn s větší jistotou?
 • ... méně silových her v práci?
 • ... se lépe poučit z vlastních chyb?
 • ... snížit úroveň stresu?
 • ... zvýšit kreativitu?
 • ... mít lepší pocit jistoty, sebedůvěry a pozitivity?
 • ... objevit oblasti, kde i malá změna může způsobit velké pozitivní změny?

Pokud ANO:

 • naplánujte si se mnou nezávaznou schůzku:
 • rovnou si rezervujte sezení na projektovém kouči:
 • objednejte si služby PM Koučink / Mentoring na EPPM Services: 

Proč si vybrat mě?

Mám více jak 25-ti leté zkušenosti z mezinárodních společností, tak z podnikatelské oblasti. Zastával jsem různé pozice od business konzultanta, obchodního konzultanta, PR manažera až po manažera projektů a programů různých velikostí a oblastí. Řídil jsem projekty jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele v bankovním, farmaceutickém, energetickém, výrobním, telekomunikačním, finančním nebo konzultačním segmentu. Aktivně koučuji od roku 2016 a úspěšně propojuji  zmíněné oblasti. 


Na co se zaměřuji, jaký typ koučinku poskytuji - moje

Jednoduše se jedná o individuální transformační koučink, manažerský koučink a týmový koučink. V detailu se jedná o výkonnostní koučink a mentoring jednotlivců, koučink projektových a programových manažerů a jejich týmů, koučink při řízení projektů nebo programů, koučink při řízení změn, koučink a řízení agilních týmů a související oblastí. 


Jaký přístup v koučinku využívám?

 • Koučing zaměřený na řešení - Solution Focused Coaching, někdy také OSKAR model / Erickson Coaching Arrow
 • Standardní GROW model
 • Neuro Lingvistické Programování (NLP) koučink
 • Hypno-Koučink - harmonizované techniky mezi hypnózou a koučinkem

Co ode mne můžete a nemůžete čekat?

 • Nejsem moc na povídání a vykecávání se o koučinku, nespolupracuji s lidmi typu „netáhlo“, nebo s lidmi co se prezentují jako nadšenci, ale nic nedávají jenom berou. Nenabízím vzdušné zámky a obvykle poznám do několika vteřin, jestli můžeme a budeme spolupracovat nebo ne. 
 • Zajímám se o koučink, neurokoučink, neuroleadership, hypnózu, řízení změn, agilní řízení, projektové řízení
 • Mezi mé vzory nejenom v koučinku patří: David Snyder, Gaur Gopal Das, Mel Robbins, Dream Big & Act Smart (Pedja Jovanovic), Qed Group (Radvan Bahbouh),  Amy Cuddy, Stephen Covey, Brian Tracy, Richard Bandler, Ken Blanchard, Deepak Chopra, Simon Sinek, Tony Robbins, Centrum Systemiky NLP (Jitka Ďuricová), Derren Brown, Marshall Goldsmith, Paul McKenna nebo Robert Dilts.
 • Hodnoty které podporuji: Odvaha, Odhodlání, Respekt, Odpovědnost, Excelence, Humor, Růst. V případě zájmu, více najdete na: eppm
 • Jednoduchý popis  co je koučink, co dělám jako kouč a co očekávám od klienta je na následujícím obrázku:

Specific Trainings Completed

Name
Educational Institution
Hours
Training Type
Graduation Year
Certificate
Converge19
ICF
14
ICF
2019
Converge Sessions, workshop, etc
Erickson Professional Coach
Erickson Coaching International
3
ICF
2019
EPC
The Art & Science of Coaching Modules I-IV
Erickson Coaching International
128
ICF
2019
Osvědčení o absolvování kurzu relaxační hypnózy
Institut hypnózy & hypnoterapie
100
non-ICF
2018
Osvědčení o absolvování kurzu relaxační hypnózy. Kurz zahrnoval 30 hodin teoretické přípravy, 60 hodin praktického nácviku a 10 hodin supervize, celkem 100 výukových hodin. Uvedené skutečnosti tvoří podklad pro kvalifikované využívání relaxační hypnózy v rámci odbornosti absolventa
Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming
Centrum systemiky a NLP s.r.o.
90
non-ICF
2018
Personal Breaktrhough Session, Pokročilé jazykové vzorce Sleight Of Mouth a jejich aplikace na změnu přesvědčení, B&L Model, Meta programy; Pokročilé jazykové vzorce Beyond Words a Clean Language, Pokročilé NLP Prezentační dovednosti; Modelování; Časové linie, Koučování; Certifikace
ICF Czech General Meeting
ICF Czech Republic
1
ICF
2018
Geenral ICF Meeting
Etika ICF profesionálního kouče - Ethical Seminar
ICF Czech Republic
3
ICF
2018
Etika profesionálního kouče
Coach Specific Training
Masarykův ústav vyšších studií; ČVUT Praha
64
ICF
2017
Specifický kurz pro kouče je ucelený odborný jednosemestrální program zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit studenty interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace), 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin.
Základy hypnózy
Ing.Vojtěch Lust, M.I.M.
46
non-ICF
2017
Kurz zahrnující jak teoretické znalosti, tak především praktický nácvik technik a možností jejich využití v praxi. Obsah kurzu zahrnoval Porozumění hypnóze - Tradiční a Ericksonovský přístup, Navození hypnózy, Hypnotické fenomény, Ericksonovská hypnóza
New Code NLP Practitioner
Centrum systemiky a NLP s.r.o.
21
non-ICF
2016
Aplikace New Code pro dosažení vysoké výkonnosti, Nové techniky a hry: Abeceda, NASA, Svatyně, Invaze, Rytmus života, Dech života, Chůze s novým nastavením mysli a další, Nové použití pozic vnímání Teorie a praxe realizace hlubokých změn s využitím New Code, Využití poznatků z New Code v praxi. Jak vytvořit a kalibrovat nevědomé signály
NLP Practitioner
Centrum systemiky a NLP s.r.o.
70
non-ICF
2016
Úvod do NLP, principy úspěchu, předpoklady a formování cílů, Reprezentační systémy, rapport a submodality, kotvení, azylové modely, přerámcování a logické úrovně.